Čo je to CBN? | Cannilav

Čo je to CBN?

Kanabinol (CBN) má v čistom stave obvykle podobu červenej olejovitej látky a tvorí sa predovšetkým oxidáciou THC, preto je jeho hladina typicky vyššia u starších vzoriek. Jedná sa o prvý objavený kanabinoid, bol získaný už koncom 19. storočia, avšak jeho štruktúra bola popísaná až v roku 1930.

Čo je to CBN? | Cannilav

Aké sú účinky CBN?

Vedeckých štúdií zaoberajúcich sa účinkom CBN je pomerne málo, pričom len zlomok z nich bol uskutočnený na ľuďoch. V tej pravdepodobne úplne prvej (1976) bola pozorovaná schopnosť CBN pôsobiť v kombinácii s THC silne sedatívne (Hollister, 1975)

Podľa výskumu z roku 1997 dokázalo CBN vyvolať u pokusných zvierat správanie naznačujúce psychoaktivitu. Jeho  účinnosť bola oproti THC približne osminová. CBN sa viaže ku CB1 (Ki 211.2 nM) a CB2 (Ki 126.4 nM) receptorom len relatívne slabo, avšak oba tieto receptory aktivuje, podobne ako THC (Man-hee Rhee, 1997). CBN má schopnosť zvyšovať chuť do jedla rovnako efektívne ako THC. Tento účinok je pravdepodobne sprostredkovaný aktiváciou CB1 receptoru (Whalley, 2012 )

U CBN bola pozorovaná antiepileptická (Turner, 1980) a protizápalová aktivita (Evans, 2006)  ktorá pravdepodobne súvisí s jeho schopnosťou viazať sa na TRPV2 receptor, ktorý je okrem iného zodpovedný za reakciu na vysoké teploty. Podobne ako CBG aj CBN vykazuje v testoch na bunečných kultúrach schopnosť tlmiť nadmerné množenie ľudských kožných buniek, ktoré je typické napríklad pre psoriázu. Mechanizmus tohto účinku nie je známy, avšak CB1 a CB2 receptory v ňom zrejme úlohu nezohrávajú (Wilkinson, 2007)

Rovnako ako ďalšie kanabinoidy (napr. CBDV), CBN stimuluje presun kmeňových buniek z kostnej drene do poškodeného tkaniva, čím prispieva k rýchlejšiemu hojeniu zlomenín (Scutt, 2007).

Nežiaduce účinky

CBN, podobne ako CBD znižuje činnosť enzýmu cytochróm P450 v pečeni, ktorý je okrem iného zodpovedný za metabolizmus niektorých liekov (Fernandes, 1973).

Zaujímajú ťa kanabinoidy a ich účinky? Prečítaj si toho viac na našom blogu o CBD CBG.