Čo je to CBG? | Cannilav

Čo je to CBG?

CBG v konope prvykrát detekovali a taktiež ho syntetizovali Gaoni a Mechoulam na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme v roku 1964. O 5 rokov neskôr boli na rovnakej univerzite testované jeho psychofarmakologické účinky. Bol vyhodnotený ako nepsychoaktívny. CBG sa tvorí dekarboxyláciou CBGA.

Čo je to CBG? | Cannilav

CBG – Cannabigerol

CBG v konope prvykrát detekovali a taktiež ho syntetizovali Gaoni a Mechoulam na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme v roku 1964 [Mechoulam, 1970]. O 5 rokov neskôr boli na rovnakej univerzite testované jeho psychofarmakologické účinky. Bol vyhodnotený ako nepsychoaktívny [Grunfeld, 1969]. CBG sa tvorí dekarboxyláciou CBGA. Pri tomto procese vznikajú okrem CBG tiež ďalšie zatiaľ neidentifikované vedľajšie produkty, ktoré zrejme patria do skupiny minoritných kanabinoidov [Wang, 2016]. Keďže sa v rastline CBGA obvykle z väčšej časti premieňa na iné kanabinoidné kyseliny (THCA, CBDA, CBCA) skôr, než podľahne dekarboxylácii , u väčšiny rastlín zastúpenie CBG (resp. CBG + CBGA) v sušenej droge nepresahuje 1%. Existujú však odrody u ktorých vďaka genetickej mutácii nedochádza k spracovaniu CBGA, preto sú prítomné vyššie množstvá tejto látky (a naopak nižšie množstvá THC a CBD [Morales, 2017]. CBG a rôzne jeho deriváty sa nachádza taktiež v juhoafrickej trvalke z čeľade Asteraceae Helichrysum umbraculigerum. Množstvo CBGA v sušenej herbe tejto rastliny sa obvykle pohybuje okolo 0,2% hmotnosti [Izzo, 2009].

Terapeutické použitie

CBG má potenciál v liečbe glaukómu [Colosanti, 2009], psoriázy [Wilkinson, 2007] a chronickej bolesti [Petrocellis, 2008]. V testoch na bunečných kultúrach vykazovalo tiež protinádorové účinky [Ligresti, 2006], napríklad na bunky kolorektálneho karcinómu (rakoviny hrubého čreva) [Borrelli, 2014]. Existujú experimentálne dôkazy, že je táto látka miernym deaktivátorom serotonínového 5-HT1A receptoru a vysoko účinným aktivátorom noradrenalínového α2 receptoru [Gascio, 2010]a tiež že vo vyšších koncentráciách CBG deaktivuje CB1 receptor [Navarro 2018]. CBG dokáže, podobne ako ďalšie kanabinoidy pôsobiť tiež na teplotných receptoroch (napr.TRPA1), čo zrejme zohráva úlohu v analgetickom a protizápalovom účinku [Petrocellis, 2008]. CBG pôsobí ako antioxidant [Izzo, 2009] a potláča tiež produkciu prostaglandínu E2 (hlavná prozápalová signálna molekula v tele) [Granja, 2012]. V modeli kolitídy na myšiach, CBG tlmí príznaky chronického zápalu [Borrelli, 2013]. CBG bolo v testoch na myšiach tiež mimoriadne účinné ako neuroprotektant. [Valdeolivas, 2014]. V testoch na kultúrach ľudských keratinocytov (buniek pokožky) bola pozorovaná výrazná schopnosť CBG tlmiť ich nadmerné množenie. [Wilkinson, 2007]. Je taktiež možné, že CBG blokuje spätné vychytávanie noradrenalínu a spôsobuje jeho hromadenie pri α2 receptore, čo potláča prirodzené vylučovanie noradrenalínu. To je v súlade s protidepresívnou aktivitou (na podobnom princípe je založená celá skupina syntetických antidepresív), ktorá bola pozorovaná v testoch na potkanoch [Musty, 2006; s.32.].

CBG má podobne ako ďalšie kanabinoidy silné antibakteriálne účinky, napríklad aj proti obávanej rezistentnej forme zlatého stafylokoka (MRSA) [Appendino, 2008].

Nežiadúce účinky

U CBG bola pozorovaná klinicky významná schopnosť znižovať antiemetický (proti nevoľnosti) účinok CBD, ak sú podané súčasne. Táto vlastnosť môže súvisieť s protichodným účinkom týchto kanabinoidov na serotonínovom receptore 5-HT1A. [Gauson, 2010]. Nedá sa vylúčiť, že podobným spôsobom môže CBG ovplyvňovať tiež účinnosť iných liekov pôsobiacich na serotonínové receptory (napr. SSRI antidepresív), momentálne však o takejto interakcii chýbajú dôkazy.

Zaujímajú ťa kanabinoidy a ich účinky? Prečítaj si toho viac na našom blogu o CBD CBN.