CBD ako doplnkové liečivo pri COVID-19

Ako pomáha CBD pri liečbe COVID-19 ? 

killing or destroying coronavirus covid-19 concept background

Napriek tomu, že CBD nepatrí medzi látky silne účinné proti vírusom a jeho protizápalové pôsobenie sa kvôli relatívne pomalému nástupu účinku (obvykle sa prejaví až po niekoľkých dňoch pravidelného užívania) hodí skôr na použitie u chronických, než u akútnych zápalových stavov, podľa práve prebiehajúcich štúdií by mohol tento kanabinoid nájsť uplatnenie ako pomocné liečivo pri  ochorení COVID-19. Na zmiernenie obojstranného zápalu pľúc, najobávanejšej komplikácie pri nákaze novým koronavírusom, sa v súčasnosti využívajú silne protizápalovo účinné liečivá, najčastejšie kortikosteroidy, v prípade ak sú dostupné je možné použiť aj tzv. monoklonálne protilátky, vysoko efektívne a moderné lieky, ktoré sa získavajú z laboratórnych kultúr bielych krviniek. V prípade oboch týchto terapií však hrozí zníženie imunitu, u kortikosteroidov doplnené celou plejádou nežiaducich účinkov, použitie monoklonálnych protilátok zas komplikuje najmä vysoká cena. Preto sa lekári vždy snažia o zníženie potrebnej dávky na najnižšiu dostatočne účinnú. 

Práve s tým by CBD mohlo pomôcť. Na začiatku tohto mesiaca rozbehla izraelská farmaceutická firma Stero klinickú mini-štúdiu na 10 pacientoch so závažným priebehom ochorenia COVID-19. Namiesto tradičného podávania kortikosteroidov bude týmto pacientom podávaná kombinácia: nižšia dávka kortikosteroidu + CBD. Autori výskumu predpokladajú, že takáto kombinovaná terapia bude znamenať výrazné zníženie nežiaducich účinkov pri zachovaní účinnosti. Ak sa ich predpoklad ukáže ako správny, Stero plánuje výskum rozšíriť, a okrem nemocnice Rabin Medical Center v Petach Tikvah, bude prebiehať aj v ďalších izraelských nemocniciach, pričom by mal zahŕňať dohromady 50 pacientov. 

Druhé potenciálne využitie CBD pri tomto ochorení spočíva v urýchlení rekonvalescencie. U mnohých závažných vírusových ochorení boli aj po odoznení infekcie (odstránenia vírusových častíc z organizmu) zaznamenané pretrvávajúce zdravotné ťažkosti, spôsobené pravdepodobne chronickým zápalom, ale aj psychickými faktormi ako post traumatický stres alebo sociálna izolácia. Tento syndróm bol podrobne popísaný napríklad u pacientov, korí prežili Ebolu. O použití CBD na terapiu post-ebola syndrómu sa už v minulosti uvažovalo. Taktiež u závažých prípadov COVID-19, ktoré boli úspešne zbavené virémie (zamorenia vírusmi) po podaní lieku remdesvir (zatiaľ najúčinnejšieho známeho antivirotika v terapii koronavírusu), bolo zistené pretrvávajúce zníženie funkcie pľúc až o 30%, ktoré by mohlo byť prejavom chronického zápalu. U týchto pacientov boli tiež zaznamenané podobné psychologické a neurologické príznaky ako u post-ebola syndrómu. Napriek tomu, že na použitie CBD v tejto indikácii zatiaľ žiadny výskum neprebieha, vzhľadom k tomu, čo je o liečebných vlastnostiach CBD známe (dobrá účinnosť pri chronických zápaloch, schopnosť zmierniť úzkosť, depresiu a iné neuropsychiatrické symptómy) by určite stál za zváženie.