Správne dávkovanie CBD pre každý organizmus

Obsah CBD v mg a dávkovanie CBD kvapiek

 

Určite ste sa už stretli s problémom ako správne dávkovať CBD oleje, aby dosiahli plný potenciál pre vaše telo. 
Nasledujúci článok obsahuje jednoduché zhrnutie základných informácií ohľadom správneho dávkovania podľa vášho organizmu.

IS_DROPPER_DOSAGE_1024x1024@2x
Jedna fľaška CBD oleja v objeme 10 ml obsahuje zhruba (v závislosti od hustoty extraktu a nosiča, teda v našom prípade MCT oleja) 200-250 kvapiek. Aby sme teda zistili koľko mg sa nachádza v jednej kvapke, uveďme si to na príklade:
5% olej / 500 mg v 10 ml= 500 mg rozdelíme 200-250 kvapkami, čo je 2-2,5 mg v jednej kvapke.
10% olej = 4-5 mg v jednej kvapke
20% olej= 8-10 mg v jednej kvapke
 
Hrubý výpočet dávky CBD podľa hmotnosti jedinca a sily produktu:
2 mg CBD na 10 kg – nízka sila
7 mg CBD na 10 kg- stredná sila
13 mg CBD na 10 kg- vysoká sila
 
Tabuľka dávkovania CBD podľa hmotnosti a sily:
 
 
 
Kombináciou vyššie uvedeného vzorca pre výpočet obsahu CBD v jednej kvapke a tabuľky dávkovania v mg, si môžete individuálne vypočítať potrebné dávkovanie pri rôznych koncentráciách a mať aspoň miernu predstavu o očakávanom účinku.